Ống nước

Cew Sin Plastic Pipe Sdn Bhd

EQUAL SINGLE BRANCH WITH I/O

EQUAL SINGLE BRANCH WITH I/O

Giá: Liên hệ

EQUAL SINGLE BRANCH

EQUAL SINGLE BRANCH

Giá: Liên hệ

SWEEP BEND WITH I/O

SWEEP BEND WITH I/O

Giá: Liên hệ

SWEEP BEND

SWEEP BEND

Giá: Liên hệ

PVC-U RAINWATER DOWN PIPES

PVC-U RAINWATER DOWN PIPES

Giá: Liên hệ

PVC-U UNDERGROUND SEWERAGE PIPES AND DRAINAGE

PVC-U UNDERGROUND SEWERAGE PIPES AND DRAINAGE

Giá: Liên hệ

PVC-U SOIL, WASTE & VENT PIPES (SWV)

PVC-U SOIL, WASTE & VENT PIPES (SWV)

Giá: Liên hệ

REDUCING BUSH / SOCKET

REDUCING BUSH / SOCKET

Giá: Liên hệ

END CAP

END CAP

Giá: Liên hệ

THREADED MALE ELBOW 90°

THREADED MALE ELBOW 90°

Giá: Liên hệ

THREADED MALE TEE

THREADED MALE TEE

Giá: Liên hệ

THREADED FEMALE TEE

THREADED FEMALE TEE

Giá: Liên hệ

EQUAL TEE 90°

EQUAL TEE 90°

Giá: Liên hệ

THREADED FEMALE ELBOW 90° (BRACKET)

THREADED FEMALE ELBOW 90° (BRACKET)

Giá: Liên hệ

ELBOW 90°

ELBOW 90°

Giá: Liên hệ

ELBOW 45°

ELBOW 45°

Giá: Liên hệ

SOCKET

SOCKET

Giá: Liên hệ

STOP VALVE

STOP VALVE

Giá: Liên hệ

REDUCING TEE PP-R

REDUCING TEE PP-R

Giá: Liên hệ

THREADED MALE SOCKET

THREADED MALE SOCKET

Giá: Liên hệ

THREADED FEMALE SOCKET

THREADED FEMALE SOCKET

Giá: Liên hệ

THREADED FEMALE ELBOW 90°

THREADED FEMALE ELBOW 90°

Giá: Liên hệ

POLYPROPYLENE - RANDOM (PP-R) PIPE

POLYPROPYLENE - RANDOM (PP-R) PIPE

Giá: Liên hệ

HDPE CORRUGATED SUB-DUCT

HDPE CORRUGATED SUB-DUCT

Giá: Liên hệ

TELECOMMUNICATION CABLE PIPE ( PVC-U CONDUIT / TELEKOM)

TELECOMMUNICATION CABLE PIPE ( PVC-U CONDUIT / TELEKOM)

Giá: Liên hệ

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top