Lọc khí, Lọc mùi

Khai phát

KHAI PHAT JSC

KHAI PHAT JSC

MIỆNG GIÓ, VAN GIÓ, VAV, CAV BOX

VAV Control system

VAV Control system

Fire Damper

Fire Damper

Air Damper

Air Damper

Air louver

Air louver

EGG-CRATE RETURN AIR GRILL

EGG-CRATE RETURN AIR GRILL

Jet Diffuser

Jet Diffuser

Zalo
1
Bạn cần hỗ trợ?
Go Top